De WijWegWijsDienst: Een Kompas in het Overheidsoerwoud

De WijWegWijsDienst: Een Kompas in het Overheidsoerwoud

Enkele maanden geleden heeft WijApeldoorn de WijWegWijsDienst gelanceerd en sindsdien hebben al meerdere inwoners van Apeldoorn de weg naar deze dienst gevonden. Het blijkt dat niet iedereen even gemakkelijk zijn weg vindt in het uitgebreide aanbod van gemeentelijke diensten en ondersteuningsmogelijkheden. Wij zijn er trots op dat we vanuit de WegWijsDienst deze mensen kunnen helpen en begeleiden.

Wat begon als een service om individuele vragen te beantwoorden, is ook van belang voor bredere maatschappelijke kwesties. Soms blijkt een veelvoorkomende vraag een dieperliggende onrechtvaardigheid te onthullen. In zulke gevallen overlegt de WijWegWijsDienst met de fractie van WijApeldoorn om deze punten ook op politiek niveau aan te pakken.

De WegWijsDienst kan niet alle problemen oplossen, maar wel richting geven en zorgen dat kwesties op het juiste niveau worden aangepakt. In onze gesprekken merken we dat het belangrijk is om de mensen te vertellen dat de WijWegWijsDienst geen onderdeel is van de gemeente: het is een initiatief van de politieke partij WijApeldoorn en Wij probeert deuren te vinden die eerst gesloten leken. Wij geloven dat iedereen erbij hoort en zetten ons in om ervoor te zorgen dat iedere inwoner van Apeldoorn, ongeacht afkomst, voorkeuren of de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden, de aandacht krijgt die hij of zij verdient.

Heb je ook een vraag? De WijWegWijsDienst is op heel veel manieren bereikbaar. Je kunt ons bereiken via e-mail, telefoonnummer 06 42 66 50 17 of stuur een briefje naar WijWegWijsDienst, Postbus 10423, 7301 GK Apeldoorn. Voor persoonlijk contact zijn “de WijWegWijzers Asha en Gert” elke dinsdagavond op afspraak beschikbaar in ons kantoor aan de achterzijde van het Oude Raadhuis.