Dezelfde richting uit roeien

Dezelfde richting uit roeien

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag stond eindelijk het thema ‘Apeldoornse roeivereniging de Grift’ geagendeerd. De roeivereniging is vanaf 2007 bezig om in Apeldoorn een eigen accommodatie te vinden. Daarbij heeft het de hulp nodig van het gemeentebestuur. De gemeenteraad stelde eind 2021 het bestemmingsplan vast voor de locatie ten zuiden van de Marchantdam, tegen het BMX terrein aan. Bij de verdere invulling van de locatie is de roeivereniging mede afhankelijk van de inzet van de gemeente.

En daar gaat het nu weer mis omdat het college van B & W niet bereid is nadere stappen te zetten. Voor WijApeldoorn raadslid Martin Maassen was dit de reden om tijdens de raadsvergadering een motie in te dienen waarin het college wordt opgeroepen om tenminste weer normaal in gesprek te gaan met de roeivereniging om uit de impasse te komen.

WijApeldoorn vindt de situatie onverkwikkelijk: “het dossier roeivereniging wordt al jaren als een hete aardappel op het bordje van verschillende wethouders geschoven. In de persoon van de huidige wethouder (Biharie van de SP) vindt de vereniging niet iemand die wil meedenken. Zij vindt zaken of “supertof” of niet het steunen waard. De roeivereniging staat voor haar aan de verkeerde kant van de streep. Zelfs het verstrekken van een renteloze lening om de bouw van kleedkamers, toiletten en een ontmoetingsruimte te realiseren, stuit bij haar op weerstand.”

Zoals vrijwel altijd stemden de collegepartijen als één blok tegen de motie, hoewel meerdere collegefracties de roeivereniging ook verder wilden helpen. De oppositiefracties stemden voor. En omdat er een raadslid van het collegeblok afwezig was staakten de stemmen (19-19). De motie komt de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming.

foto: ARV