Loenen: Een Inspiratiebron voor Apeldoorn

Loenen: Een Inspiratiebron voor Apeldoorn

door Lilian Haak

Als gemeenteraadslid vind ik het fijn om rechtstreeks van inwoners te horen hoe het gaat in hun leefomgeving. Afgelopen woensdag (17 april 2024) was ik bij de Algemene Ledenvergadering van de dorpsraad Loenen. Ondanks dat de gemeente de subsidie voor de dorps- en wijkraden heeft stopgezet, blijft men in Loenen en vele andere dorpen en kleine kernen gewoon doorgaan. Men gaat in gesprek met gemeenteambtenaren, provincie, ondernemers en zorgt daarmee dat de belangen van het dorp niet ondersneeuwen ten opzichte van wat er in Apeldoorn speelt.

Een inspirerend voorbeeld voor Apeldoorn is Loenens vooruitstrevende aanpak op het gebied van energie. Dankzij een Europese subsidie beschikt het dorp over een revolverend fonds. Hiermee kunnen inwoners leningen krijgen voor verduurzamingsmaatregelen. Als de verduurzaming klaar is en de bewoner hierdoor geld bespaart, wordt het geld terugbetaald en helpt het vervolgens weer nieuwe inwoners. Maar ook op andere gebieden doet men veel op gebied van energiebesparing. Met al deze initiatieven is Loenen een lichtend voorbeeld en regelmatig komen er bezoekers uit binnen- en buitenland om te kijken hoe Loenen dit voor elkaar krijgt.

De verkeersproblematiek in Loenen blijft een belangrijk zorgenpunt. Al vijftig jaar worden de verkeersproblemen op o.a. de Berkbergerweg en Eerbeekseweg besproken. Er zijn inmiddels plannen om de verkeersveiligheid te verbeteren, zoals optische versmalling met bloembakken en verbeterde oversteekbaarheid voor de drukke wegen die nog steeds veel vrachtverkeer verwerken.

Ook de interactie tussen recreatie en natuurbehoud was een veelbesproken onderwerp. De toenemende druk van mountainbikers in de bossen en de problematiek van door Natuurmonumenten gesloten paden, roepen vragen op over het evenwicht tussen recreatie en natuurbehoud. Paden voor fietsers worden ook gebruikt door voetgangers of ruiters wat soms tot conflicten leidt.

Een zeer belangrijk onderwerp was het gebrek aan voorzieningen en woningen voor jongeren en de toenemende zorgbehoefte van ouderen in Loenen. De dorpsraad is actief betrokken bij initiatieven voor levensloopbestendig wonen en het behouden van zorgfaciliteiten binnen het dorp, wat de aandacht voor alle leeftijdsgroepen binnen de gemeenschap onderstreept. In het komende jaar zal de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK-Gelderland) een woonwensenonderzoek uitvoeren, waarvan de resultaten zowel voor de gemeente als voor de provincie van groot belang zullen zijn.

Tijdens deze vergadering werd ook afscheid genomen van voorzitter Willem de Zanger. Samen met de voormalige secretaris Marianne Zoet heeft hij zich sterk gemaakt voor de belangenbehartiging in Loenen. Met een groot applaus gaven de aanwezige leden blijk van hun waardering door Willem tot erelid te benoemen.

Het was inspirerend om te zien hoe betrokken en gepassioneerd de inwoners van Loenen zijn. Ondanks de demografische veranderingen en lokale uitdagingen toont de gemeenschap veerkracht en zoekt men actief naar oplossingen. De rol van de dorpsraad is hierbij onmisbaar.

Site Vereniging Dorpsraad Loenen Zonnedorp