Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie beschrijft hoe ons mooie Apeldoorn, met stad, dorpen en natuur, zich de komende jaren gaat ontwikkelen. De visie geeft antwoord op vragen als: Welke kant willen we met Apeldoorn op? En wat is nodig om een bijzondere gemeente met unieke kwaliteiten te blijven? De horizon voor deze visie is 2040. In de komende 20 jaar staat er veel te gebeuren en er zijn landelijk ook urgente opgaven. Zoals de woningnood, het klimaat en de biodiversiteit.

De samenvatting van deze visie kun je hier op de site van de gemeente Apeldoorn lezen.

Lilian – onze fractievoorzitter – over deze visie:
“Apeldoorn staat voor grote opgaven. Om in de woonbehoefte voor 2040 te voorzien zijn 12.500 nieuwe woningen nodig. Maar er is ook ruimte nodig voor bedrijven en wij moeten ook ons steentje bijdragen aan de energietransitie. Zonnevelden en windmolens kun je niet plaatsen waar woningen moeten komen en hoe gaan we om met die drukke wegen die door onze dorpen lopen? Hoe gaan wij de komend 20 jaar deze puzzel passend maken?

Deze omgevingsvisie is een goed fundament. Maar hij is nog niet af! WijApeldoorn mist hierin enkele belangrijke punten. Zo is de “samenhang der dingen” niet goed geregeld. Er wordt bijvoorbeeld geschreven over verandering van het verkeer en over bedrijventerreinen, maar hoe die twee zaken elkaar (on)mogelijk maken is nog onduidelijk.

“Om de woningnood op te lossen wil WijApeldoorn een “dorp van de toekomst” bouwen”

Voor “de gemiddelde inwoner” van Apeldoorn is dit een mooie visie. Wij zijn positief over de grote lijn, maar missen ook aandacht voor alle groepen inwoners die in omvang wellicht niet zo groot zijn maar wiens belangen niet vergeten mogen worden. Om de woningnood op te lossen wil WijApeldoorn een “dorp van de toekomst” bouwen ten zuiden van Apeldoorn. Dat het idee: “Een dorp erbij.”, in de omgevingsvisie genoemd wordt vinden wij dan ook heel positief.”

Dit artikel is ook te lezen in De Stedendriehoek: wk 04 2022 Editie Apeldoorn

Lilian Haak
Fractievoorzitter WijApeldoorn