Ouderen, de zorg voor een groep waar we allemaal bij gaan horen

Ouderen, de zorg voor een groep waar we allemaal bij gaan horen

Als je in de MPB (MeerjarenProductBegroting) 2021-2024 op zoek gaat naar het woord ouderen, krijg je slechts 5 resultaten. Als je daarentegen de woorden jeugd, jeugdzorg, jongeren opzoekt krijg je 304 resultaten. Apeldoorn zegt geen doelgroepen beleid te voeren, maar doet het wel. De “gezinsstad” heeft haar keuze gemaakt en dat is niet voor de ouderen.

Deze conclusie lijkt wellicht kort door de bocht. Maar we moeten niet vergeten dat het een belangrijk thema is. In maart stemmen wij voor de gemeenteraad en op dit moment is er een landelijk vraagstuk dat dat de AOW niet langer gekoppeld moet worden aan het minimumloon. Dit verdeelt de meningen. Ondanks dat dit landelijk beleid is zullen de gevolgen hiervan zich namelijk op gemeentelijk niveau openbaren.

Rondom het ouderenvraagstuk wordt er veel gezegd en geschreven, meningen die niet altijd gebaseerd zijn op feiten. Mensen hebben een beeld – en niet altijd een juist beeld – over ouderen. Dat is jammer want uiteindelijk zal deze ‘doelgroep’ altijd aangevuld worden met “jonge aanwas”.

“Ouderen wordt verweten dat zij nog een eigen huis hebben die zij “goedkoop” hebben gekocht en bezet houden terwijl er jonge mensen zijn die graag die woning wensen.”

Op de social media hoor je mensen spreken over de goede oudedagsvoorzieningen in Nederland, tot ze zelf beseffen van hoe weinig sommigen rond moeten komen. Ouderen wordt verweten dat zij nog een eigen huis hebben die zij “goedkoop” hebben gekocht en bezet houden terwijl er jonge mensen zijn die graag die woning wensen.

Er zijn inderdaad ouderen die het geluk hebben dan ze nog kunnen wonen in het huis wat ze lang geleden hebben kunnen kopen in een tijd dat elk kwartje omgedraaid werd om de hypotheek mee te kunnen betalen. En als je de rekenmeesters met hun gemiddelden gelooft, hebben sommige gemiddelde ouderen het best goed. Maar dat geldt niet voor al die ouderen die niet ‘gemiddeld’ zijn. Een groot deel van onze huidige ouderen heeft het best wel moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.

“Volgens de statistieken is het aantal 50-jarigen in Apeldoorn over een paar jaar meer dan 50%.”

Apeldoorn geeft aan geen doelgroepenbeleid te voeren, maar als je de huidige bevolking van Apeldoorn eens nader onder de loep neemt, dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat een doelgroepenbeleid m.b.t. ouderen wel degelijk een must is. Volgens de statistieken is het aantal 50-jarigen in Apeldoorn over een paar jaar meer dan 50%. Wij zijn dus duidelijk aan het vergrijzen en ons beleid moet daarop worden aangepast.

Als we praten over ouderenbeleid, dan heb je het natuurlijk over verschillende beleidsterreinen, te weten: koopkracht, werk en onderwijs, gezondheidszorg, wonen, veiligheid en welzijn/welbevinden. Het is niet moeilijk om 100 punten te bedenken waar iets aan gedaan kan worden in Apeldoorn. Voor WijApeldoorn is dit de top 12:

Koopkracht:

 • Mensen onder de armoedegrens moeten extra ondersteunt worden
 • Als iemand recht heeft op een toeslag op de AOW dan moeten we dat niet tegenwerken door dit onnodig ingewikkeld te maken.

Werk en onderwijs

 • De gemeente moet zich inzetten om leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.
 • Wij geloven dat iedereen de kans moet krijgen tot levenslang leren

Gezondheidszorg:

 • Wij moeten inzetten op versterking van drempelvrije wijkteams waarin de verschillende professies bij elkaar komen (welzijn en zorg)
 • Er moeten goede regionale afspraken komen tussen de verschillende zorgaanbieders

Wonen:

 • Wij moeten werken aan een integrale woon-en leefvisie. Die ook rekening houdt met de leeftijdsontwikkelingen voor de komende 20 jaar.
 • Er moet meer ruimte komen om de mogelijkheden van de eigen woning te gebruiken om bijvoorbeeld: Mantelzorgcombinaties mogelijk te maken, Kangoeroewoningen te maken en het Stimuleren van groepswonen.

Veiligheid:

 • Voorlichting over weerbaarheid aan kwetsbare groepen verbeteren
 • Instellen van een (inkomensafhankelijke) subsidie voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid die hun woning willen beveiligen

Welzijn/welbevinden:

 • Ontwikkelen van beleid en activiteiten om sociaal isolement en eenzaamheid te voorkomen
 • Het bevorderen van de acceptatie en tolerantie t.o.v. minderheden (bv. andere culturen of seksuele geaardheid) binnen de ouderengemeenschap.

Als we de ouderen overslaan in ons gemeentelijkbeleid voor de komende 20 jaar, dan slaan we uiteindelijk ons zelf over.

Vragen/opmerkingen kun je aan mij, Gert Methorst (gertmethorst2@gmail.com), mailen.

Gert Methorst
Kandidaat raadslid WijApeldoorn