Disclaimer

Hoewel er de grootst mogelijke aandacht wordt besteed aan de juistheid en volledigheid van de informatie kan het zijn dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. WijApeldoorn is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van onder andere activiteiten welke worden gebaseerd op deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan WijApeldoorn, behoudens de in of krachtens de auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag ook niets openbaargemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WijApeldoorn. Indien u content van deze website wenst te gebruiken kunt u hiervoor een verzoek indienen bij WijApeldoorn. Dit doet u via onze contactpagina. Hier kunt u ook terecht als u van mening bent dat er content op de website aan u toekomt. We zoeken graag samen naar een passende oplossing.

Op de website kan worden verwezen naar externe informatiebronnen van derden waar WijApeldoorn geen controle over heeft. WijApeldoorn draagt derhalve geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, juistheid of welk ander aspect van de informatie op deze servers.

© WijApeldoorn