APV en toevoeging artikel straatintimidatie

APV en toevoeging artikel straatintimidatie

Maximaal twee keer per jaar spreekt de gemeenteraad van Apeldoorn over wijzigingen in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. In die APV staan gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid.

In de vergadering van de gemeenteraad van 16 februari kwam de toevoeging van een artikel over straatintimidatie aan de orde. Het voorstel draagt bij aan een veilige stad doordat het voorziet in een noodzakelijke uitbreiding van het juridisch instrumentarium dat zo nodig ingezet kan worden ter behoud van dit strategische doel. Verder draagt dit voorstel bij aan de volgende doelen uit het coalitieakkoord 2022-2026: meer aandacht voor het tegengaan van straatintimidatie, subjectieve onveiligheid (straatverlichting); zo nodig meer gebruik van (tijdelijk) cameratoezicht.

Meerdere partijen waren kritisch over de toevoeging, maar uiteindelijk stemde alleen de fractie van WijApeldoorn tegen. Martin legt dit uit in het artikel dat op 22 februari in de Stedendriehoek verschijnt.