Oud en nieuw viering

Oud en nieuw viering

Gisteravond, donderdag 7 juli – stond het stemmen over een plan rondom het vieren van oud en nieuw op de agenda van de gemeenteraad*. Een vuurwerkvrije viering, want dat is nu eenmaal twee jaar geleden al in de raad afgesproken. WijApeldoorn is niet echt een voorstander van het snel invoeren van een vuurwerkverbod, zeker niet als dat losstaat van het landelijke beleid.

In de vorige raadsperiode is bepaald dat Apeldoorn al eerder stopt met vuurwerk. Dat geeft een boel gedoe, maar die keuze is gemaakt. Daarom bespraken wij in de PMA vorige week en gisteravond in de raad op welke wijze wij dan wél oud en nieuw kunnen vieren.

Enkele uren voor de raadsvergadering kwam GB Apeldoorn met een motie** om eerder gemaakte keuzen terug te draaien. Sympathiek, maar welke consequenties heeft zoiets? Hoe duidelijk ben je als gemeente als je ieder jaar je beleid wijzigt? Het college ontraadde dan ook de motie, niet zozeer op inhoudelijke redenen, maar gewoon omdat niet zo snel te overzien was wat de gevolgen hiervan zouden zijn.

Dat plaatste ons voor een dilemma. Velen vinden het leuk om oud en nieuw te vieren met vuurwerk. Maar terugkomen op het eerder genomen besluit zonder de consequenties hiervan te overzien was ook ongewenst. We hebben dan ook moeten kiezen om tegen de motie van GB te stemmen, gewoon omdat betrouwbare overheid belangrijk is en het niet mogelijk was om zonder goed voor te bereiden een besluit te nemen met verstrekkende gevolgen.

* Agenda raadsvergadering 7 juli 2022
** Motie GB Apeldoorn