Stikstof in Apeldoorn

Stikstof in Apeldoorn

Het ontwikkelen en bouwen van bedrijventerreinen en woningen kan leiden tot een toename van de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden. Voor elk project moet onderzocht worden of er sprake is van zo’n toename en als dat het geval is, moet daar compensatie voor worden gevonden.

De notitie stikstofaanpak beschrijft een manier waarop deze uitstoot gecompenseerd kan worden. Het voorstel is om op andere plekken in Apeldoorn te zorgen voor stikstofbeperking. Dit kan onder andere wanneer de gemeente een agrarisch bedrijf aankoopt en dit gebied omzet in een natuurgebied. De stikstofbeperking die hier ontstaat kan dan weer ingezet worden voor het bouwen ergens anders in Apeldoorn. Deze notitie en de aankoop van het agrarische bedrijf aan de Papegaaiweg 28 staan op de agenda van de Politieke Markt (PMA) van vanavond.

Roy staat deze week in Nieuwsblad Stedendriehoek met een verhelderend verhaal over dit onderwerp (lees onder de foto het artikel).

“Stikstof. Je leest en hoort er veel over. Bijna 80% van onze lucht bestaat uit pure stikstof. Hoewel deze stikstof geen probleem vormt voor onze natuur, vormt de stikstof afkomstig uit auto’s, tractoren en de agrarische sector (intensieve veehouderij) dit wel. Dit komt omdat het geen pure stikstof is, maar een stikstofverbinding die wel schadelijk is voor mens, dier en milieu. Onze kwetsbare natuur komt hiermee sterk onder druk te staan en is een bedreiging voor een aantal bedreigde inheemse dier- en plantensoorten.

Het vinden van een oplossing voor de stikstofuitdaging is moeilijk. Om precies te begrijpen wat er aan de hand is moet je kennis hebben over scheikunde, ecologie en landbouw. De gekozen aanpak heeft gevolgen voor de economie, huisvesting en het gebruik van onze kostbare ruimte. Het gebrek aan kennis en bewustzijn over de impact van stikstof maakt de discussies hierover erg lastig. Dit geldt niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor politiek en bestuur.

Omdat Apeldoorn geen geïsoleerd eiland is, hebben we ook te maken met stikstof uit de omliggende gebieden, en zij met de stikstof van ons. De wetten over stikstofuitstoot worden bepaald door de Rijksoverheid en Provincie. Als gemeente zoeken we binnen de wettelijke kaders naar ruimte om de gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Het is daarom voor ons als gemeente belangrijk om onze projecten zo stikstofneutraal als mogelijk uit te voeren. Als een project leidt tot een toename van uitstoot, moeten we die op andere punten compenseren. Dit kan bijvoorbeeld door boeren uit te kopen of samen te werken met het bedrijfsleven om hun uitstoot te verminderen. Daarnaast moeten we kritisch zijn op welke bedrijven zich hier willen vestigen. Meer milieubelasting binnen onze gemeentegrenzen moeten we voorkomen. Hierdoor kunnen we de huizen bouwen die nodig zijn en eventuele vrijgekomen grond op een andere manier benutten.

De aanpak van de gemeente Apeldoorn is praktisch. Het is allemaal best ingewikkeld, maar we moeten nu in actie komen. Naast het opkopen van boerenbedrijven en het verduurzamen van de industrie, vindt WijApeldoorn dat er aandacht moet zijn voor natuur-inclusieve bouw en het integreren van de groene infrastructuur. Een goede samenwerking met deskundigen en overheidspartners is hierbij essentieel. Op die manier kunnen we bouwen aan een duurzame toekomst zonder onze natuurlijke rijkdommen uit het oog te verliezen.

WijApeldoorn vindt het belangrijk om te benadrukken dat bij het oplossen van de stikstofproblematiek er een goed evenwicht moet zijn tussen natuurbehoud en de ontwikkeling van onze leefomgeving. Laten we vooral rekening houden met de belangen van alle inwoners van onze prachtige gemeente.”

De link naar de digitale krant: Nieuwsblad Stedendriehoek wk 21 2023 Editie Apeldoorn.