05 Gert Methorst

Wat is je huidige functie voor de lijst van WijApeldoorn?
Kandidaat-raadslid nummer 5.

Wat zijn je expertises / onderwerpen?
Mijn expertises zijn Onderwijs, Jeugdzorg en Sport

Wat is je geboortejaar?
1948

Wat is je geboorteplaats?
Apeldoorn

Waar ben je opgegroeid?
Apeldoorn

In welke buurt/wijk/dorp woon je?
De Maten

Beroep of maatschappelijke functie
Ik ben getrouwd met Janke en we hebben 2 kinderen en 4 kleinkinderen.

In mijn werkzame leven heb ik altijd voor de klas gestaan. In 1973 begonnen op de Woonwagenschool in Wenum-Wissel en vanaf 1975 tot 2014 als leerkracht verbonden geweest aan de Hoenderloogroep. De langste tijd als leerkracht in Hoenderloo op de Cornelis Beetsschool, daarna 4 jaar als leerkracht aan de GlennMillsschool en de laatste 2 jaar als coördinator van zeer moeilijk opvoedbare kinderen namens de Hoenderloogroep aan het ROCAventus. Sedert 2014 ben ik gepensioneerd.

Andere maatschappelijke functies
In mijn vrije tijd heb ik gevoetbald bij CSVApeldoorn, vele jaren doorgebracht bij Alterno, als speler en ook als trainer en ben 10 jaar voorzitter geweest bij tennisvereniging VEGO. De laatste jaren tennis ik en speel ook golf bij de Scherpenbergh, waar ik nu ook marshall ben.

Social media links
Facebook: Gert Methorst
LinkedIn: Gert Methorst
Twitter: VegoGert

Wat is je persoonlijke e-mail?
Gertmethorst2@gmail.com

Motivatie om actief te zijn in lokale politiek
Als je inwoner van een plaats bent, in dit geval Apeldoorn, heb je m.b.t. politiek twee keuzes: of je blijft aan de zijlijn staan of je meldt je aan voor een politieke partij zodat jezelf mee kunt beslissen welke richting we in Apeldoorn op willen gaan. Mijn keuze was heel duidelijk voor de laatste optie
en sinds 1996 ben ik mij dus gaan “bemoeien” met politiek en behoor nu zo langzamerhand tot die groep van “oudgedienden” als het gaat om politieke ervaring. Via GroenLinks en vorig jaar een klein uitstapje naar 50plus ben ik nu aangeland bij WijApeldoorn en ondanks dat ik gepensioneerd ben hoort het op mijn lauweren rusten daar (nog) niet bij. Ik krijg steeds meer de indruk dat de landelijke politiek mijlenver af staat van de lokale politiek, vandaar mijn keus voor een lokale partij als WijApeldoorn.

Lievelingsplek in je gemeente Apeldoorn (en waarom?)
Het kroondomein. Wij wandelen daar graag en vooral tijdens die wandelingen wordt je steeds met je neus op de feiten gedrukt: Wat is de natuur rondom Apeldoorn toch fantastisch mooi en laten we daar vooral erg zuinig op zijn.

Welke kansen zie jij voor je gemeente Apeldoorn?

  • Werken aan een gezond ouderenbeleid
  • Meer aandacht voor sociale en aangepaste woningbouw
  • Een adequater jeugdzorgbeleid