Hondenbelasting: wel of niet afschaffen?

Hondenbelasting: wel of niet afschaffen?

Aanstaande donderdag 26 januari 2023 beslist de raad over het wel of niet afschaffen van de hondenbelasting.

De feiten:

  • Apeldoorn heeft in 2021 €781.000 aan hondenbelasting opgehaald waar €368.000 aan uitgaven tegenover staan.
  • Hondenbelasting is geen doelbelasting. Dat wil zeggen: de geïnde belasting gaat naar de algemene middelen. Dat bedrag wordt dus niet besteed voor het doel waarvoor het geïnd wordt.
  • Daarnaast is hondenbelasting een hele oude belasting en komt uit een tijd waarin de belasting een ander doel diende.

En als je dan het volgende bedenkt:

  • er dus meer belastinggeld wordt opgehaald dan er aan honden wordt uitgegeven;
  • honden onderdeel van een gezin vormen (zij gaan eenzaamheid tegen en zorgen voor beweging doordat ze uitgelaten worden);
  • er een speciale belasting is voor honden die niet bestaat voor andere (huis)dieren
  • en andere voorzieningen (zoals speelveldjes en wandelroutes) niet via een aparte belasting worden betaald.

Wij roepen daarom – samen met VVD, PvdD, SP en FvD – het college op om in de voorjaarsnota voor 2024 te komen met voorstellen om de hondenbelasting af te schaffen of te verminderen. Hierbij is het uitgangspunt dat het voorzieningenniveau (schoonhouden uitlaatveldjes, prullenbakken) voor inwoners op peil blijft.

Vorig jaar schreven we al een mini-blog over dit onderwerp: mini-blog Schaf de hondenbelasting af.

Raadsvergadering van 26 januari 2023, start 19.00 uur, Raadzaal. Of volg de vergadering online.