Motie Thuisladen / Kabelgoottegel

Motie Thuisladen / Kabelgoottegel

Overschakelen op elektrisch rijden wordt soms gehinderd doordat er te weinig laadpalen zijn. De auto opladen vanuit de eigen woning is voor veel mensen niet mogelijk omdat er dan kabels over straat moeten liggen wat niet is toegestaan. Daarnaast geldt dat steeds meer inwoners zelf hun energie opwekken maar deze energie niet terug kunnen leveren omdat het stroomnet op zonnige dagen overbelast is.

In verschillende plaatsen zijn inmiddels initiatieven voor een kabelgoottegel die thuisladen kan vergemakkelijken. Op die manier zijn er minder laadpalen nodig en inwoners die zelf energie opwekken kunnen de auto met eigen energie opladen waardoor dat niet naar het stroomnet terug hoeft.

WijApeldoorn heeft daarom samen met Partij voor de Dieren de motie Thuisladen / Kabelgoottegel ingediend die tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2022 is behandeld. De wethouder heeft de motie overgenomen en toegezegd dat dit meegenomen wordt in de laadvisie die in het najaar verschijnt. Daarmee was het niet meer nodig de motie in stemming te brengen.