Natuur en klimaat

Samen gaan wij voor een beter klimaat en een nog groener Apeldoorn.

  • We willen meer natuureducatie. De gemeente biedt daarvoor lespakketten aan scholen aan. Daarvoor zoeken we ook de samenwerking met partners binnen de gemeente, zoals bijvoorbeeld Apenheul. Buurtmoestuinen kunnen bijdragen aan natuurbewustzijn.
  • We nodigen in verband met de stikstofproblematiek boeren uit om met ideeën te komen die hout snijden en voor hen ook haalbaar zijn. Samen onderzoeken we wat er voor nodig is en wat haalbaar is en trekken we als gemeente en boeren op tegen de stikstofproblemen.
  • Boeren zijn niet de enigen die met ideeën kunnen komen. Iedereen, jong en oud, die zich zorgen maakt om klimaat en natuur en een goed idee heeft, is welkom bij de gemeente. Dan gaan we samen op zoek naar mogelijkheden.
  • Bij de energietransitie gaan we als gemeente samenwerken. Samenwerken met de energieleverancier om het eenvoudig te maken kabels te vervangen die teruglevering door particulieren beter aankan. Samenwerken met buurgemeenten om de verspreiding van zonnepanelen in het buitengebied te verbeteren en geen grote blokken laten vormen. Samenwerken met inwoners om draagvlak voor duurzame energie te vergoten. De woningbouwcorporaties moeten werk maken van het isoleren van de slechtst geïsoleerde woningen.

Terug naar ons Puntenplan.