Nieuw bestuur

Nieuw bestuur

In het Raadhuis in Apeldoorn hebben de leden van WijApeldoorn tijdens de algemene ledenvergadering op 25 september 2023 het nieuwe bestuur gekozen.

Het bestuur wordt gevormd door verenigingsvoorzitter Ahmet Alkas, Robert van Vliet (penningmeester), Şazime Diler (secretaris) en Roy Haak (algemeen bestuurslid).

Ahmet, Robert en Roy zijn geen onbekenden: zij zijn de mede-oprichters van WijApeldoorn en Roy is onze fractievertegenwoordiger.

Het nieuwe bestuur gaat veel tijd en energie steken in de verdere groei van WijApeldoorn.

Wij hebben als uitgangspunt: ‘Iedereen er bij’ omdat de gemiddelde Apeldoorner niet bestaat. Samen kijken we naar de toekomst van gemeente Apeldoorn en haar dorpen, haar inwoners en ruimte bieden voor groei. Iedereen is uniek. We zijn niet allemaal gelijk, maar wel allemaal gelijkwaardig. Toch zijn heel veel zaken in Nederland geregeld voor gemiddelde personen, gemiddelde gezinnen, gemiddelde situaties. WijApeldoorn zet zich ervoor in dat iedereen kansen heeft ook als je niet in het ‘hokje’ past.