Politiek in Apeldoorn

De gemeenteraad van Apeldoorn bestaat uit 13 fracties en 39 raadsleden. Deze zijn democratisch gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Politieke markt Apeldoorn (PMA)
De politieke markt bestaat uit korte discussies in verschillende zalen. Tijdens deze bijeenkomst kun je meestal je mening geven over het onderwerp waarover de raadsleden of fractievertegenwoordigers vergaderen.

Wat zijn fractievertegenwoordigers?
Door de grote hoeveelheid onderwerpen op de agenda van de raad, komen raadsfracties soms tijd tekort. Fractievertegenwoordigers helpen de raadsleden. Een fractievertegenwoordiger is lid van een politieke partij en heeft op de kieslijst gestaan. Maar hij of zij is geen raadslid en maakt geen deel uit van de gemeenteraad. Daarom mag een fractievertegenwoordiger ook niet het woord voeren tijdens een plenair raadsdebat. Fractievertegenwoordigers hebben wel net als de raadsleden een belofte of eed afgelegd bij hun benoeming als fractievertegenwoordiger. Fractievertegenwoordigers kunnen namens hun politieke fractie het woord voeren tijdens de bijeenkomsten van de Politieke Markt. Deze bijeenkomsten dienen onder andere ter voorbereiding van besluiten.

Kijk voor meer informatie over de Politiek in Apeldoorn op de site van de gemeente.

Of wil je actief worden in de Apeldoornse politiek? Volg dan de (gratis) cursus Politiek Actief. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook voor deze mensen is de cursus zeer geschikt.