Centraal Beheer gebouw slopen?

Centraal Beheer gebouw slopen?

Het Hertzberggebouw in Apeldoorn, waar voorheen Centraal Beheer Achmea gevestigd was, is een monumentaal pand dat inmiddels helemaal in verval is geraakt. Veel mensen vinden het jammer dat er niks aan gedaan wordt en op de social media hoor je vaak de oproep dat de gemeente nu echt moet ingrijpen.

Het Hertzberger Park is eigendom van een ontwikkelaar. De gemeente heeft daarmee in 2018 een overeenkomst gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van
woningbouw. De herontwikkeling van de locatie komt echter niet van de grond en de
verpaupering van het gemeentelijk monument ‘de Rots’ is zorgwekkend.

Daarom heeft de gemeente nu een voorkeursrecht gevestigd. Hiermee wil men meer grip krijgen op de situatie. Met het voorkeursrecht verstevigt de gemeente haar regierol en kan het in de toekomst kopen of zelfs verplicht worden het te kopen.

Het gebouw is gebouwd in een tijd waarin energiezuinig wonen geen prioriteit had. Het is dan ook nog maar de vraag of het kantoorpand wel geschikt is om er betaalbare energiezuinige woningen van te maken. Wat gaat dit kosten? Hoe groot is de kans op een financiële strop?

De gemeente heeft besloten om in te grijpen, maar het is nog steeds onduidelijk wat er precies moet gebeuren en of wat het de gemeente gaat kosten. Veel vragen waarop het antwoord nog niet bekend is. Wij twijfelen of het plan wel besluitrijp is. Wat denk jij? Laat het ons weten via mailadres WijApeldoorn@apeldoorn.nl.

Donderdagavond 11 mei 2023 wordt tijdens een PMA het Hertzberger Park besproken. Als dit onderwerp besluitrijp is, zal er in de direct aansluitende raadsvergadering over gestemd worden.

De centrale vraag aan de raad is:
Is de raad bereid om de regie te voeren over de herontwikkeling van het Hertzberger Park – nu in eigendom bij een ontwikkelaar – en hiervoor een voorkeursrecht te vestigen op het perceel gelegen aan Prins Willem-Alexanderlaan 651 in Apeldoorn?

Een voorkeursrecht tot koop zorgt er voor dat het perceel in ieder geval niet aan een andere partij kan worden verkocht, voordat het aan de gemeente te koop wordt aangeboden.

Het belangrijkste risico van het voorkeursrecht is dat de gemeente in een bepaald stadium verplicht kan worden aan te kopen tegen een door de rechtbank te bepalen prijs. Mogelijk is de vastgestelde prijs hoger dan de prijs waar de gemeente van uit is gegaan.

Daarnaast is het maar de vraag of het kantoorpand wel geschikt is om er betaalbare energiezuinige woningen van te maken. Wat gaat dit kosten? Hoe groot is de kans op een financiële strop?

Ben jij er ook bij? De vergaderingen zijn ook live te volgen via deze pagina.