Robert van Vliet

Naam: Robert van Vliet
Functie: Raadslid en Verenigingsvoorzitter WijApeldoorn
Email: R.Vliet@Apeldoorn.nl
Portefeuilles: Economische zaken, citymarketing, sport, openbare ruimte, B&O, groen, wonen
Dorpen en wijken: Brink en Orden, Centrum, De Sprengen

Over Robert

Ik ben geboren in Haarlem en sinds de jaren 70 getogen aan de westkant van Apeldoorn. Woon sinds 1986 in de wijk Brinkhorst achter Westpoint, ben sinds 1999 ondernemer, sinds 19 april 2018 actief in de gemeenteraad in Apeldoorn. Vanaf 15 september 2021 onderdeel van de fractie van WijApeldoorn.

Samen maken we de stad, op een natuurlijke wijze met elkaar leven en streven naar een harmonische samenleving. Met dergelijke idealen heb ik mijn kinderen opgevoed en pas ik die toe in mijn werk. Ik sta midden in de Apeldoornse samenleving en ben vanaf mijn jeugd actief in verenigingen en maatschappelijke organisaties. Van de peuterspeelzaal, school, tot de besturen van sportverenigingen. In 2009 heb ik met een aantal actieve Apeldoorners het festival Roots in the Woods mogen opzetten, waar ik tot 2017 voorzitter van de organiserende stichting ben gebleven. Ook ben ik secretaris geweest van stichting Centrummanagement. Als betrokken inwoner wil ik niet langer langs de zijlijn staan. Ik wil zichtbaar zijn in de politiek, met een luisterend oor voor de burger.

De handen ineenslaan

Met onze lokale politieke beweging WijApeldoorn wil ik een duw geven aan de lokale democratie en interactie met inwoners, maar ook harmonie bevorderen tussen natuur, energie en consumeren. Daarnaast een focus op een sterke binnenstad en zorgen dat Apeldoorn weer de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland wordt. Tenslotte vind ik het belangrijk dat we Apeldoornse zaken in Europese context leren zien. In Europa moeten we de handen ineenslaan. In een wereld vol uitdagingen is het cruciaal dat Europese landen samenwerken. We moeten voorkomen dat onze verworvenheden op het gebied van veiligheid, rechtsstatelijkheid en internationalisering worden ondermijnd.

Uitdagingen

In vele werkomgevingen heb ik ervaring en kennis opgedaan op het snijvlak van strategie, communicatie, organisatie, dienstverlening en ICT. Als manager, adviseur, maar ook als ondernemer en werkgever. Het raadswerk biedt mij nieuwe uitdagingen, die ik energiek tegemoet ga. Van de omgevingswet, en burgerparticipatie, voor iedere levensfase een geschikte woning, tot de energietransitie. Daarbij zal ik blijven streven naar transparante besluitvorming.