Verkeer en mobiliteit

Verkeer en mobiliteit, beter en veiliger maken.

  • Apeldoorn is een fietsgemeente. Daar moeten goede voorzieningen voor komen en bestaande voorzieningen gaan we waar mogelijk versterken. Alle locaties zijn goed bereikbaar per voet omdat fietsen dichtbij te stallen zijn.
  • Winkelcentra en binnenstad zijn voetgangersgebieden.
  • Deelscooters zijn een goed idee, maar leveren ook overlast die aangepakt moet worden.
  • Wij maken een ring waarbij kruisingen tussen het verkeer minimaal zijn. Ondertunnelen van kruisingen tussen spoor en auto- en fietsverkeer zoals bij de Laan van Spitsbergen en Laan van Erica.

Terug naar ons Puntenplan.