Wonen

Meer betaalbare huur en koopwoningen creëren.

  • Er is ruimte voor verschillende woonvormen. Komt er een percentage van een bepaalde woonsoort bij, dan schakelen andere woonvormen gelijk mee. De woningmarkt is overspannen, dus moet de gemeente op zoek naar manieren om mensen aan een passende woning te helpen.
  • De OZB gaat omlaag, wat de portemonnee van huurders en huiseigenaren te goede moet komen.
  • De woningbouwcorporaties krijgen er een prestatieafspraak bij om de slechtst geïsoleerde woningen als eerste aan te pakken. Dat helpt de bewoners met het tegengaan van gas- en energieverbruik en daarmee ook uitgaven te verlagen.
  • Een wooncoach van de gemeente helpt om de doorstroom te verbeteren.
  • Bij het toewijzen van sociale huurwoningen moet er geen doelgroepenbeleid komen, maar juist meer maatwerk voor de woningzoekenden.
  • Initiatieven van inwoners worden geholpen. Buurtmoestuinen, dorpsfeesten en ontmoetingsplekken bijvoorbeeld. U komt met een idee, de gemeente helpt mogelijk maken.
  • Het dorp van de toekomst. Apeldoorn heeft een mooie kans om binnen de gemeentegrenzen een dorp te bouwen dat klaar is voor de toekomst. Groen, bereikbaar en energieneutraal. En net als alle andere dorpen aangesloten op het openbaar vervoersnetwerk.

Terug naar ons Puntenplan.