Zorg

Integer werken van zorg- en hulpverleningsorganisatie beter regelen.

  • De coronapandemie heeft bevestigd wat we eigenlijk al wisten; de zorg is ontzettend belangrijk maar wordt onvoldoende ondersteund. De gemeente krijgt steeds meer verantwoordelijkheden van het Rijk en moet daar goed mee omgaan.
  • De gemeente moet de lokale situatie goed in kaart brengen en zo passende zorg bieden aan haar inwoners.
  • Apeldoorners moeten zo min mogelijk last hebben van de regels en waar nodig door de gemeente geholpen worden via een zorgloket.
  • Samenwerking in de zorg is essentieel. Tussen gemeente en burger maar ook onderling tussen alle organisaties die een rol spelen in Apeldoorn.
  • Minder aanbieders, meer geld naar de zorg en minder naar de bestuurders en directeuren.
  • Geen knaken vanuit de rijksoverheid, geen extra taken voor gemeenten.
  • Frauderende zorgbedrijven opsporen en keihard aanpakken.

Terug naar ons Puntenplan.