Schriftelijke vragen en antwoorden grondwateroverlast

Schriftelijke vragen en antwoorden grondwateroverlast

In de afgelopen maanden is meer regen gevallen dan in de voorgaande jaren. Op diverse plaatsen in Nederland en dus ook in Apeldoorn, hebben inwoners diverse problemen, variërend van drassige tuinen, ondergelopen kelders en kruipruimtes waar zoveel water in staat dat ze niet meer toegankelijk zijn. Infra die in kelders is gelegd (zoals verwarmingsleidingen), worden daarbij soms in het functioneren geraakt.

In de wijk Zuidbroek lijkt dit meer last te geven dan op andere plekken in de gemeente Apeldoorn, maar het vraagstuk is breder. In De Stentor van 23 februari worden een aantal voorbeelden genoemd van waar men in deze wijk last van heeft. De inwoners geven daarbij ook aan dat men vermoedt dat de ligging in de wijk, de bodemsoort en inrichtingskeuzen daarbij naar hun mening een rol spelen.

Op grond hiervan heeft de fractie van WijApeldoorn de volgende vragen die hier inclusief beantwoording terug te lezen zijn: schriftelijke vragen grondwateroverlast.