Ouderen

Serieus ouderenbeleid hoort bij een gezinsstad

Bijna 50% van de Apeldoornse bevolking bestaat uit personen van 50 jaar en ouder en dit aantal zal alleen maar toenemen. Veel senioren in Apeldoorn voelen zich onvoldoende gehoord. Wij willen dat de ouderen zich weer in onze politiek kunnen herkennen. De gemeente Apeldoorn stelt dat men geen ‘doelgroepen beleid’ voert. Maar in de ‘gezinsstad’ wordt jeugd en gezin wel 5x zo vaak in het beleid en begroting genoemd dan ouderen.

Ouderen worden helaas vaak gepresenteerd als ‘probleem waar iets gedaan moet worden’, terwijl niet het zogenaamde probleem telt, maar de oplossing. Ouderen zijn niet bij machte om eenvoudig hun inkomen te vergroten; ze zijn meestal afhankelijk van AOW en een (klein)pensioen. Het enige waar ouderen op kunnen sturen is kostenbesparing. Daarom stelt WijApeldoorn: “Het is tijd voor een afgewogen ouderenbeleid!“

Want een seniorvriendelijke gemeente:

  • Heeft aandacht voor ouderen die om wat voor reden dan ook moeilijk de touwtjes aan elkaar kunnen knopen
  • Maakt het mogelijk om zo lang als men het zelf wenst in de eigen woning te blijven wonen
  • Stimuleert het aanleren en gebruiken van digitale vaardigheden, maar houdt de brief en telefoon in ere
  • Biedt ouderen voorlichting aan betreffende gezondheid en zet in op preventie
  • Maakt deelname van senioren aan het verenigingsleven en activiteiten haalbaar en betaalbaar
  • Handhaaft zoveel mogelijk de mobiliteit en voorzieningen die nabij zijn.
  • Wijst duidelijk de weg in het doolhof van (zorg-)voorzieningen en (on-)mogelijkheden
  • Verhoogt de mogelijkheden voor zelfredzaamheid
  • Zorgt voor ervoor dat er woonmogelijkheden zijn die aansluiten bij de behoeften van oudere inwoners
  • Spreekt haar inwoners, want goed ouderenbeleid is vastgesteld in samenspraak met ouderen!

Terug naar ons Puntenplan.