Standpunten

Vrijheid

Doe wat je wilt mits je niets of niemand schaadt. Een mens moet vrij zijn in wat hij wil denken en doen zolang daarbij niet de vrijheid van een ander beperkt. Onze vrijheid gaat niet alleen over vandaag, maar ook over de toekomst. Dingen die we vandaag doen mogen ook anderen in de toekomst niet schaden. Bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid. Wij moeten bereid zijn de gevolgen van ons gedrag zelf dragen. 

Gelijkheid

We zijn niet allemaal gelijk, maar wel allemaal gelijkwaardig. Niemand is meer dan de ander. Gelijkheid betekent ook dat een recht wat een grote groep heeft niet aan een ander ontzegt mag. Discrimineren en uitsluiten van mensen, om welke reden dan ook, heeft geen plaats in een moderne samenleving. Wij maken geen verschil op basis van maatschappelijke positie, huidskleur, afkomst, geloof, seksuele voorkeur, geslacht, genderidentiteit of welke andere reden dan ook. 

Saamhorigheid

Geen mens leeft voor zichzelf. In alles wat we doen hebben we met anderen te maken. We moeten niet tegenover elkaar staan maar elkaar aanvullen. We moeten anderen vrij laten, en ze niet beknotten met overbodige regels. Verdraagzaamheid en saamhorigheid zijn nodig als we  gemeenschappelijk iets op willen bouwen. Het is niet gewenst als meerderheden en minderheden hun regels aan anderen willen opdringen zonder dat daar een gezamenlijk draagvlak voor is.

Verantwoordelijkheid

Iemand is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Vrijheid is belangrijk, maar je mag een ander daarmee zijn vrijheid niet ondernemen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen leven, maar als iemand zichzelf ergens niet mee kan redden dan moeten we helpen.

Lees hier ons Puntenplan: Samen maken WijApeldoorn.