Martin Maassen

Naam: Martin Maassen
Functie: Raadslid en vice fractievoorzitter
Email: m.maassen@apeldoorn.nl
Portefeuilles: wonen/volkshuisvesting, economische zaken, recreatie en toerisme, cultuur, onderwijs, bestuurlijke zaken, openbare orde en veiligheid, sport en (als vervanger van Edwin Hofman) financiën.
Dorpen en wijken: Centrum en Zuid(oost).

Ik ben Martin Maassen, geboren in een duplexwoning aan het Hofveld en getogen aan de Beethovenlaan, allebei in Apeldoorn-Zuid. Volbloed Apeldoorner dus. Na de Hervormde (later protestant-christelijke) basisschool J.P. Sweelinck belandde ik op het vwo van het Myrtus College (een voorloper van De Heemgaard). Vanaf 1978 tot 2000 woonde ik in Amsterdam en Alkmaar vanwege studies en werk. In 2000 ben ik weer teruggekomen naar Apeldoorn. Na vijftien jaar in de binnenstad te hebben gewoond, vertoef ik sinds 2015 met veel plezier in Osseveld.

Politiek
Mijn interesse in de politiek is al heel jong gewekt. Op het Myrtus College was ik volop bezig met politiek. Ik organiseerde forums waar heel veel volksvertegenwoordigers (ook latere ministers) op afkwamen. Zo herinner ik mij een noodklaslokaal bovenin de Zuiderkerk, waar Kamerleden voor 45 vwo-examenleerlingen op het scherpst van de snede discussieerden. En voor de Kamerverkiezingen van 1977 schreef ik als eindredacteur de schoolkrant (de politieke Voelhoorn) vol met interviews met bekende politici. Van Aad Kosto (PvdA, later staatssecretaris) tot Jan Terlouw (D66) en van Willem Aantjes (ARP, later CDA) tot en met Jan Rietkerk (RPF, later ChristenUnie) en Marcus Bakker (CPN). Het interview met Marcus Bakker zorgde wel voor wat reuring bij de directie.

Politiek zat in de haarvaten van de samenleving. Mijn interesse kwam echt van binnenuit. Maar sommige leraren inspireerden mij om mij op het politieke vlak verder te ontplooien. De namen van Marten Ferwerda (zijn hele leven actief voor de PvdA) en Jan Vos, beiden leraar geschiedenis en maatschappijleer, mogen hier niet ontbreken. Jan Terlouw wilde 66.666 handtekeningen en 1.666 nieuwe leden. Alleen dan zou hij lijsttrekker worden. Ik besloot in 1977 om lid te worden van D66. Dat ben ik bijna veertig jaar gebleven.

Bestuurlijke ervaring
Ik heb al redelijk wat bestuurlijke ervaring: ik was fractie-assistent, assistent van een wethouder en – met tussenpozen – zeventien jaar gemeenteraadslid, waarvan het grootste deel (tien jaar) in Alkmaar. En in mijn werk voor een brancheorganisatie ben ik bijna vijfentwintig jaar met allerlei overheidslagen in aanraking gekomen. Daarnaast ben ik zelf lid geweest van schoolbesturen en was ik voorzitter van onder andere een kerkelijke gemeenschap (de doopsgezinden), een vereniging van eigenaren en sinds zeven jaar van de voetbalvereniging AGOVV, de club waar ik als kind ben opgegroeid.

Ik wil mij inzetten voor de inwoners van Apeldoorn. Ik streef ernaar om de (Apeldoornse) samenleving mooi te houden en mooier te maken. Een samenleving waarin er voor iedereen plek is. Iedereen hoort er echt bij.

Ik maak mij in ieder geval sterk voor: meer directe democratie. Mensen moeten invloed hebben op wat er om hen heen gebeurt; goede voorzieningen voor jong en oud in de wijk en bij verenigingen/instellingen; een beter sportklimaat. De overheid moet stimuleren en niet afbreken. Topsport en breedtesport gaan hand in hand; een goede en bereikbare dienstverlening. Houd bij iedere (aan)vraag de uiteindelijke belanghebbende in beeld. Dienstverlening begint bij de vraag: voor wie doe ik dit?; in een verder vergrijzende samenleving is het van belang dat de gemeente ook in de wijken en dorpen zichtbaar aanwezig is.