Kunst, cultuur en erfgoed

Kunst en cultuur: zorgen dat iedereen, van alle leeftijden en alle inkomens, kennis kan maken met de geschiedenis, kunst en kunstenaars van Apeldoorn en Gelderland.

  • Geen bezuinigingen op kunst en cultuur meer. De organisaties hebben aangegeven dat meer bezuinigingen kaalslag gaat betekenen.
  • Uitbreiden van aantal (betaalbare) creatieve broedplaatslocaties voor makers.
  • We vieren en herdenken de geschiedenis van Apeldoorn. Dat betekent goed zorgen voor ons materiele en immateriele erfgoed en beter zichtbaar maken van historische locaties. Onze Jugendstil panden mogen bijvoorbeeld meer in het oog springen, maar ook onze rijke geschiedenis mag meer aandacht krijgen. Bijvoorbeeld Röntgens jaren hier, de rol van Apeldoorn in het Hanzeverbond en onze oorlogsgeschiedenis.
  • Daarnaast willen we structurele evenementen in de stad om op ludieke wijze het erfgoed te vieren.
  • We ondersteunen evenementen zoals Maaiveld en helpen bij de realisatie. Evenementen die georganiseerd worden door inwoners én culturele organisaties.
  • Wij zijn blij met de inzet voor kunst in de openbare ruimte zoals besproken in de cultuurnota: een vast budget, samen met de buurt, Apeldoorns karakter. Wel maken we ons zorgen over kunstwerken die bij verbouwings- of sloopwerkzaamheden gevaar lopen.

Terug naar ons Puntenplan.