Schriftelijke vragen en antwoorden tijdelijk afsluiten Hoog Buurloseweg

Schriftelijke vragen en antwoorden tijdelijk afsluiten Hoog Buurloseweg

Op 10 november 2021 publiceerde de gemeente Apeldoorn in het Gemeenteblad het verkeersbesluit tijdelijk afsluiten Hoog Buurloseweg (verkeersbesluit). Hierin wordt o.a. gesteld dat vanaf 3 januari 2022 de Hoog Buurloseweg ter hoogte van het viaduct Hoog Burel afgesloten wordt voor al het verkeer. Deze afsluiting duurt tot en met juni 2022 (of zoveel korter of langer als nodig is). Op dat verkeersbesluit is het mogelijk om binnen 6 weken bezwaar aan te tekenen.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie WijApeldoorn schriftelijke vragen gesteld: lees hier de vragen én antwoorden van het college.