Schriftelijke vragen en antwoorden ontmoedigingsbeleid WOB verzoeken

Schriftelijke vragen en antwoorden ontmoedigingsbeleid WOB verzoeken

Op 31 maart 2022 ontvingen wij als raadsleden een brief van een inwoner waarin hij zich beklaagt over de kosten die hem in rekening gebracht zijn naar aanleiding van zijn WOB verzoek. In een eerder gesprek dat wij hadden met een inwoner van Radio Kootwijk meldde deze dat zij als antwoord op haar WOB verzoek te horen kreeg dat dit meer dan 1000 euro zou kosten omdat er kopieën gemaakt moesten worden. Aanvrager verzocht echter om digitale levering waardoor, net als de inwoner van Ugchelen, er verbazing was om de verplichte kosten.

Op grond van bovenstaande heeft WijApeldoorn Schriftgelijke vragen gesteld. De vragen met beantwoording is hier terug te lezen.