Schriftelijke vragen over invoering WOO

Schriftelijke vragen over invoering WOO

Op 5 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Open Overheid (WOO). De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Het grote verschil met
de huidige wetgeving is de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Deze wet betekent dat elke overheid actief alle openbare informatie direct en zonder tussenkomst toegankelijk moet maken. Deze wet zal naar verwachting 1 mei in werking treden.

Ook in onze gemeente komt het voor dat informatie “niet actief openbaar” is, onder andere de presidiumstukken als ook het volgen van het presidium is zonder tussenkomst niet toegankelijk. Op
grond hiervan hebben wij vragen gesteld: schriftelijke vragen.

Deze pagina updaten wij als we antwoord hebben ontvangen.