Schriftelijke vragen en antwoorden over stand van zaken energielabels

Schriftelijke vragen en antwoorden over stand van zaken energielabels

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw niet hieraan, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. In de Stentor van 10-8-2022 staat: “Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft nog maar 48 procent van de 65.000 kantoren een label C of beter”, en “volgens vastgoedadviseur Colliers is 60 procent van de Nederlandse politiebureaus en brandweerkazernes en 40 procent van de Nederlandse gemeentehuizen nog niet op peil en moet het Rijksvastgoedbedrijf voor een derde van zijn bezit aan de bak.”

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om de energietransitie en het naleven van wetgeving. Daarnaast heeft de gemeente, uitbesteed aan de OVIJ, een handhavingstaak.

Op grond hiervan hebben de fracties WijApeldoorn en Partij voor de Dieren schriftelijke vragen ingediend: lees hier de vragen inclusief beantwoording van het college.