Miniblog: Schaf de hondenbelasting af

Miniblog: Schaf de hondenbelasting af

In Apeldoorn betalen hondeneigenaren hondenbelasting. Hondenbelasting is een ouderwetse en oneerlijke belasting. De hondenbelasting werd in de middeleeuwen ingevoerd om de overlast van zwerfhonden te beperken en de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Toen er nog hondenkarren in gebruik waren als transportmiddel, werd de hondenkar als een transportbelasting gebruikt. Tegenwoordig wordt er dikwijls van uitgegaan dat de heffing van hondenbelasting is gerechtvaardigd om de overlast van hondenpoep terug te dringen, vanuit het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. Er bestaat echter geen direct verband tussen de heffing en de kosten die een gemeente maakt om overlast tegen te gaan.

De opbrengsten van deze belasting gaan rechtstreek naar de gemeentekas en worden letterlijk overal aan uitgegeven. Deze belasting wordt dus niet gebruikt voor voorzieningen voor honden zoals uitlaatveldjes, extra prullenbakken, etc. De hondenbelasting wordt vooral gebruikt om onze gemeentekas te spekken. Het innen van de hondenbelasting brengt ook weer kosten met zich mee, dus de opbrengsten vallen netto ook nog behoorlijk tegen. Meer dan 160 gemeenten in Nederland hebben de hondenbelasting inmiddels al afgeschaft.

Samenvattend: Het komt niet ten goede aan voorzieningen voor honden en levert netto vrij weinig op. Verouderd en oneerlijk! Afschaffen!