Vreemdelingenzorg en het AZC

Vreemdelingenzorg en het AZC

De gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn al binnen 2 maanden. Iedere partij is druk bezig met het invullen van Stemwijzers en het geven van interviews over allerlei onderwerpen. Ook het asielvraagstuk en het AZC komt hierbij aan de orde. En dat is best lastig. Want als er één onderwerp is wat niet in een Ja/Nee stelling is uit te drukken dan is het wel het asielvraagstuk.

“WijApeldoorn is van mening dat we ons aan ons woord moeten houden.”

Apeldoorn heeft altijd zijn verantwoordelijkheid genomen als het om asielvraagstukken aankomt. Daar is ook draagvlak voor en dat moeten wij behouden. Apeldoorn moet zijn taak en verantwoordelijkheid die het van rijkswege heeft voor 100% uitvoeren. De gemeenteraad van Apeldoorn heeft ja gezegd op een AZC voor 400 personen. Toen dat besluit een aantal jaren geleden is genomen werd is er ook afgesproken dat dit aantal eventueel vergroot mag worden nadat er meerdere onderzoeken gedaan zouden zijn die een gunstig beeld lieten zien. WijApeldoorn is van mening dat we ons aan ons woord moeten houden.

“Kleinschalige opvang is naar onze mening beter beheersbaar; vergroot de integratiemogelijkheden; draagt bij aan het behouden van draagvlak en neemt weerstand weg.”

Doen wat je belooft staat voor ons centraal. Maar datgene wat in het verleden bedacht en beloofd is hoeft niet automatisch de best optie voor de toekomst zijn. WijApeldoorn is geen voorstander van grote asielzoekercentra. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning kunnen naar onze mening beter worden verdeeld over meerdere kleine asielzoekerscentra. Kleinschalige opvang is naar onze mening beter beheersbaar; vergroot de integratiemogelijkheden; draagt bij aan het behouden van draagvlak en neemt weerstand weg. We vergeten vaak dat personen die traumatisch oorlogsleed hebben meegemaakt of om andere reden uit een land komen die wij als een onveilig land bestempelen soms heel verschillende achtergronden hebben. Een homoseksuele asielzoeker uit een land in het Midden-Oosten heeft vaak veel met discriminatie en geweld te maken gehad. En een vluchteling uit een oorlogsgebied in Afrika ook. Maar die vluchteling uit Afrika kan soms ook afwijzend staan ten opzichte van homoseksualiteit, of juist niet. Een AZC is een smeltkroes van vele culturen, landen en identiteiten. En dat botst soms. Daarom geloven wij oprecht dat grote AZC’s minder goed beheersbaar zijn en de integratie in de weg staan.

“Als straks de eerste asielzoekers zich hier vestigen dan moet er, zoals toegezegd, een aantal keren gemeten worden of de positieve verwachtingen die men had ook uitkomen.”

Het AZC aan de Deventerstraat zal de komende tijd gerealiseerd worden. Gelijktijdig zal de tijdelijke opvang aan de Christiaan Geurtsweg gesloten worden. Dat was een belofte die is gedaan, en die belofte moet ook ingewisseld worden. Het mooie terrein waar vroeger GGnet gevestigd was heeft prachtige gebouwen, maar deze waren niet meteen geschikt voor deze doelgroep. Het traject is daardoor vertraagd en bijgesteld. Als straks de eerste asielzoekers zich hier vestigen dan moet er, zoals toegezegd, een aantal keren gemeten worden of de positieve verwachtingen die men had ook uitkomen. Als na herhaalde metingen blijkt dat er geen overlast is en het veiligheidsgevoel goed blijft dan kan er gekeken worden of de afgesproken uitbreiding mogelijk is. Als uit de metingen blijkt dat het niet goed loopt, dan moet de situatie eerst opgelost worden voor we gaan uitbreiden, zo hebben wij het in de raad afgesproken en dat gaan we ook zo doen.

“Wij moeten niet onze ogen sluiten voor het vluchtelingenprobleem.”

Als je mensen uit de buurt van de Deventerstraat spreekt dan hoor je gemengde geluiden. De wil om te geloven dat het wel goed gaat komen is er maar de angst voor situaties zoals de in Ter-Apel hoor je ook. Nederland kent een ruimhartig en zorgvuldig asielproces. Wij moeten niet onze ogen sluiten voor het vluchtelingenprobleem. Ook in Apeldoorn is er de wil dat wij ons steentje bijdragen aan het helpen van mensen die voor hun veiligheid naar Nederland vluchten. Uitbreiden van het AZC? Dan eerst de afgesproken monitoring en eerlijk openbaar maken van de uitkomsten daarvan. We hebben afgesproken 400 aan de Deventerstraat en daar houden wij ons aan, maar wellicht is het beter om uitbreidingen naar hogere aantallen niet op deze locatie te doen.

Edwin Hofman
nr 3 lijst WijApeldoorn