PMA 12 mei 2022: Kanaal Zuid

PMA 12 mei 2022: Kanaal Zuid

Afgelopen donderdag is de verkeersveiligheid van Kanaal Zuid besproken tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA). Een zwaar dossier, vooral voor omwonenden.

Het pad dat nu door het college ingeslagen wordt, is simpel: het rapport van Antea is klip en klaar (het moet een 60 km per uur weg worden). Daaropvolgend moet er voor Loenen een en ander geregeld worden met de provincie.

Ook moeten er bomen gekapt worden dat iedereen wil voorkomen. Maar bomenkap op deze weg is onvermijdelijk. Ons hoofddoel is en blijft het verhogen van de veiligheid, ook als dat betekent dat de weg veranderd moet worden (bijvoorbeeld bomenkap) of we de snelheid moeten verlagen. We hebben aangegeven dat als bekend is welke bomen gekapt moeten worden, we hier zo snel mogelijk de nodige procedures voor in gang moeten zetten. Het mooiste zou zijn als voor het broedseizoen die bomen met respect voor flora en fauna zorgvuldig gekapt kunnen worden. De bomenkap kan anders pas na de zomer plaatsvinden waardoor de gehele uitvoering bijna een jaar later pas kan plaatsvinden. Wij komen hier ook op een later moment over terug bij de portefeuillehouder om te sturen op een tijdige uitvoering.

Er zijn ook diverse tijdelijke maatregelen genoemd. Hiervan worden er een aantal zo snel mogelijk uitgevoerd.

Wordt vervolgd.