Visie een dorp erbij

In een tweetal verkiezingsdebatten die afgelopen weekend plaatsvonden, noemde WijApeldoorn haar plan om er een dorp bij te bouwen in de gemeente Apeldoorn. Lilian Haak, onze lijsttrekker, is hier al meer dan een jaar mee bezig. Toen haar fractie nog de naam Groei & Toekomst had, heeft zij al een inspiratievisie hierover opgesteld en dit in de zomer van 2021 met haar collega’s gedeeld. Ook daarna is het aspect “Bouw er een dorp bij (in plaats van een wijk)” een aantal keren aan de orde geweest.

Naar aanleiding van de debatten kregen wij vragen rondom de achtergrond van het idee om er een dorp bij te bouwen. Niet iedereen weet bijvoorbeeld dat een zelfstandig dorp een andere rekeneenheid is dan een wijk, waardoor de gemeente hier meer geld voor krijgt. Maar ook dat doelen als 40% sociale woningen hierdoor ‘niet uitgemiddeld’ worden met andere wijken, maar zelfstandig geteld worden als de doelen van een dorp.

Lilian kan vol passie spreken over haar droom om een geheel energie- en klimaatneutraal dorp te bouwen. Wij hopen dat je dit in de inspiratievisie terugleest en dat je tijdens het lezen de stem van Lilian in je hoofd hoort hoe zij vertelt dat een dorp erbij een bijdrage kan leveren aan het nijpende woningtekort in Apeldoorn.

Voor meer info kan contact opgenomen worden met WijApeldoorn: info@WijApeldoorn.nl of telefonisch op nummer 055-2074600.