Wonen in Apeldoorn: over flexwoningen, WijLand en ‘Apeldoorn als comfortabele gezinsstad’

Wonen in Apeldoorn: over flexwoningen, WijLand en ‘Apeldoorn als comfortabele gezinsstad’

Het item ‘wonen’ krijgt in verschillende etappes terecht veel aandacht van de nieuwe gemeenteraad. Zo is er het plan voor de bouw van 500 zogenaamde flexwoningen op de locatie van de voormalige forellenkwekerij aan de Kayersdijk. Woningen van 20 tot 60 m2 voor starters, studenten en diverse andere categorieën “spoedzoekers”, die voor het overgrote deel in de sociale huur vallen. Voor WijApeldoorn zijn er vooral vragen over de duur van het huurcontract (behalve voor studenten maximaal twee jaar) en het oplopen van de kosten door voor gemeubileerde woningen (een deel van het aanbod) servicekosten in rekening te brengen. Hoewel niet alle vragen naar tevredenheid zijn beantwoord, konden we instemmen met de noodzaak om op deze locatie de 500 flexwoningen neer te zetten.

De gemeenteraad maakt ook werk van de nieuwe woonvisie voor Apeldoorn en de prestatieafspraken met de woningcorporaties. In 2023 moet er een nieuwe woonvisie liggen waarin Apeldoorn aangeeft welke prioriteiten er zijn op het gebied van woningbeleid. De raad sprak een avond met vertegenwoordigers van de woningcorporaties. En er werd teruggekeken op de gerealiseerde ambities in de afgelopen tijd. Duidelijk is dat bouwdoelstellingen niet zijn gehaald en dat wachtlijsten voor sociale huurwoningen oplopen. Duidelijk is ook dat heel veel partijen positief staan ten opzichte van het WijApeldoorn idee om er over de A1 een dorp bij te bouwen (WijLand).

Woonwoordvoerder namens WijApeldoorn, Martin Maassen, is kritisch positief: ‘natuurlijk is het mooi dat alle partijen de urgentie van een doelgericht woonbeleid onderschrijven en dat er bijgebouwd wordt. Er moeten meer betaalbare huurwoningen komen. Maar ook woningen die levensloopbestendig zijn en ruimte bieden voor zorg. 80% van de spoedzoekers vormt een één- of tweepersoonshuishouden. Het wordt dus ook hard tijd dat we het concept van Apeldoorn als ‘comfortabele gezinsstad’ eens kritisch tegen het licht houden… Voor het woonbeleid moeten de doelstellingen passen bij de werkelijke situatie. Wat dat betreft is het dan wel weer goed dat de woningcorporaties gestopt zijn met het verkopen van sociale huurwoningen.’