Zichtbaarheid Artikel 1 in Apeldoorn

Zichtbaarheid Artikel 1 in Apeldoorn

Tijdens de Raadsvergadering op 16 september vorig jaar hebben wij samen met SP en PvdA Apeldoorn een motie vreemd ingediend.

Deze motie vreemd had betrekking op Artikel 1 van de grondwet dat het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod verwoordt. Artikel 1 vormt de basis van onze grondwet en het fundament voor ons democratisch handelen.

Wij vinden het belangrijk dat dit artikel duidelijk zichtbaar is voor alle inwoners, omdat dat laat zien dat de gemeente en gemeenteraad er voor IEDEREEN is.

Wij verzochten daarom het college om in het ‘huis van de stad’ (het stadhuis), op een locatie die voor alle bezoekers toegankelijk is, artikel 1 van de Grondwet duidelijk zichtbaar te maken. De motie is ingetrokken na toezegging door de portefeuillehouder.

En nu is het zo ver: ons verzoek wordt ingewilligd! Over de volle lengte van de glazen pui van het Oude Raadhuis komen teksten van een aantal artikelen uit de Grondwet. Aanstaande maandag 26 september is om 13.00 uur het officiële moment met Burgemeester Ton Heerts.

Dit is trouwens een eerste stap, op termijn komt er aandacht voor Artikel 1 in het Stadhuis.