02 Martin Maassen

Wat is je huidige functie voor de lijst van WijApeldoorn?
Kandidaat-raadslid/nummer 2

Wat zijn je expertises / onderwerpen?
Sport, economische zaken, volkshuisvesting (wonen), openbare orde en veiligheid, financiën.

Wat is je geboortejaar?
1959

Wat is je geboorteplaats?
Apeldoorn

Waar ben je opgegroeid?
Apeldoorn (Zuid)

In welke buurt/wijk/dorp woon je?
Osseveld-West

Beroep of maatschappelijke functie
Voorzitter voetbalvereniging AGOVV

Social media links
Facebook: Martin Maassen
LinkedIn: Martin Maassen

Motivatie om actief te zijn in lokale politiek
Ik wil mij inzetten voor de bewoners van Apeldoorn. Ik streef ernaar om de (Apeldoornse) samenleving mooi te houden en mooier te maken. Een samenleving waarin er voor iedereen plek is.

Lievelingsplek in je gemeente Apeldoorn (en waarom?)
Sportpark Berg en Bos, het thuishonk van AGOVV: de prachtige velden, de bomen, de buizerds, de huiskamer in ons clubhuis en het familiegevoel vanuit de gedachte dat ieder mens er mag zijn. Ons sportpark geeft mij steeds opnieuw een gevoel van thuiskomen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente Apeldoorn?

  • Versnellen van de planvorming kan in Apeldoorn. Procedures kunnen echt veel sneller. (Het is bijvoorbeeld niet te verkopen dat het Westpoint al bijna twintig jaar een puist vormt tegen de Apeldoornse binnenstad aan).
  • Hou bij iedere (aan)vraag de uiteindelijke belanghebbende in beeld. Dienstverlening begint bij de vraag: voor wie doe ik dit?
  • Betere bereikbaarheid van de gemeentelijke dienstverlening. In een verder vergrijzende samenleving is het van belang dat de gemeente ook in de wijken en dorpen zichtbaar aanwezig is.
  • Werk aan een beter sportklimaat in Apeldoorn. Topsport en breedtesport gaan hand in hand.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?
Ik maak mij in ieder geval sterk voor:

  1. Een proactieve en daadkrachtige grondpolitiek. De stroperigheid moet eraf.
  2. Meer directe democratie. Mensen moeten invloed hebben op wat er om ze heen gebeurt.
  3. Goede voorzieningen voor jong en oud in de wijk en bij verenigingen/instellingen.

Waar raak je door ontroerd?
Door mooie momenten bij AGOVV (ja, ook mooie goals). Door een voortreffelijke Indiase vegetarische thali. Door Comfortably Numb van Pink Floyd of de Matthäus Passion van Bach. En door bijzondere vogels in mijn tuin (putters, staartmezen, etc.). Met het ouder worden neemt de ontroering toe…

Wat is je favoriete Netflixserie / film (en waarom?)
Ik kijk geen Netflix. Sowieso ben ik een matige schermkijker. Ik ben al wel veertig jaar lid van de VPRO, maar daar krijg je geen lintje voor.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?
De laatste competitiewedstrijd van AGOVV. Of vallen cultclubs niet onder ‘cultuur’? In dat geval: een pianoconcert van Schubert in Berlijn. Beide ontspannend.