Schriftelijke vragen en antwoorden inzake uitvoering motie ‘Plassen of niet plassen’

Schriftelijke vragen en antwoorden inzake uitvoering motie ‘Plassen of niet plassen’

Op 12 maart 2020 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn met 25 tegen 10 stemmen de motie ‘Plassen of niet plassen, dat is de vraag!’ aangenomen. De motie past in de context van de uitvoering van het door Nederland op 14 juli 2016 geratificeerde VN-verdrag Handicap.

Inmiddels zijn wij ruim 2 jaar verder. Op de website van In de buurt Apeldoorn treffen wij een artikel aan, gedateerd 19 mei 2022, waarin is aangegeven dat via Facebook en Instagram Apeldoorners is gevraagd wat ze graag anders zouden zien in de Apeldoornse winkelcentra. Uit deze navraag kwam onder meer dat inwoners van Apeldoorn graag meer openbare toiletten in het centrum als in de wijkcentra zien. Blijkbaar voorziet de gemeente Apeldoorn nog steeds niet voldoende in een toch nadrukkelijk gevoelde – primaire – behoefte.

Vandaar dat WijApeldoorn en PvdA Apeldoorn schriftelijke vragen hebben gesteld die je hier inclusief de beantwoording kunt lezen.