Schriftelijke vragen en beantwoording ‘Kanaal Zuid’

Schriftelijke vragen en beantwoording ‘Kanaal Zuid’

Op 25 februari jongsleden werd de raad via het Raadsinformatiesysteem het rapport van Antea met betrekking tot de Verkeersveiligheidsanalyse kanaalroute beschikbaar gesteld. Dit was exact de datum na de laatste raadsvergadering waarin dit rapport nog besproken had kunnen worden. In de begeleidende brief wordt ook het vroegtijdig stopzetten van de pilot aan Kanaal Zuid naar aanleiding van het advies van de bezwarencommissie aangehaald. Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen die WijApeldoorn op 15 maart 2022 gesteld heeft: lees hier de vragen én antwoorden: schriftelijke vragen Kanaal Zuid.