Schriftelijke vragen over de Hapskamp borrel

Schriftelijke vragen over de Hapskamp borrel

Op 21-3-2024 heeft De Stentor melding gemaakt van een burgemeestersbesluit rondom de dwangsom voor prehistorisch kamp de Hapskamp. Volgens een advies van de onafhankelijke bezwarencommissie van 23-5-2023 was er hier geen sprake van een overtreding van de alcoholwet. Op 5-3-2024 heeft de burgemeester besloten om conform het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie het bezwaarschrift van de Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn (Haps) ontvankelijk en gegrond te verklaren en het bestreden besluit in te trekken. Daarmee wordt contrair gehandeld aan het burgemeestersvoorstel van 15-6-2023 wat de afdeling Juridische zaken had opgesteld.

Ondergetekende fracties hebben daarover de volgende vragen: schriftelijke vragen over de Hapskamp borrel.