Schriftelijke vragen en antwoorden over enorme extra kosten PMD-inzameling

Schriftelijke vragen en antwoorden over enorme extra kosten PMD-inzameling

Radioprogramma KRO-NCRV Pointer deed een steekproef naar afkeuring van ingezameld afvalplastic. 21 gemeentes, waaronder Apeldoorn, beantwoordden vragen over dit thema. Uit verslaglegging in de NRC van vandaag blijkt dat gemeenten en Verpact (voorheen het Afvalfonds, de organisatie van de verpakkende industrie) ruziën over de manier waarop PMD-afval al dan niet wordt verwerkt.

Tussen Verpact en de gemeenten is afgesproken dat 15% van het PMD-afval vervuild zou mogen zijn. In Apeldoorn wordt, zo meldt het artikel, driekwart van het ingezamelde afval afgekeurd. De extra kosten en gederfde inkomsten zouden daardoor voor de gemeente Apeldoorn 1,3 miljoen euro bedragen.

De fractie van WijApeldoorn heeft daarover de volgende schriftelijke vragen ingediend die hier inclusief beantwoording terug te lezen is: Schriftelijke vragen over enorme extra kosten PMD-inzameling.