Schriftelijke vragen aanvragen postadres thuislozen

Schriftelijke vragen aanvragen postadres thuislozen

Gisteravond (woensdag 8 maart) waren de fracties van de gemeenteraad uitgenodigd voor een maaltijd bij Stichting De Herberg in Apeldoorn. Deze stichting biedt een ontmoetingsplek voor een ieder die behoefte heeft aan gezelligheid, een goed gesprek, kop koffie en/of maaltijd ten behoeve van een ieder die daaraan behoefte heeft en in het bijzonder dak- of thuislozen.

De maaltijd gisteravond was voor bedoeld voor mensen die ingeschreven staan op een briefadres van De Herberg om zo de leden van de gemeenteraad te informeren over waar zij in Apeldoorn tegen aan lopen in het zoeken van een eigen adres. Een briefadres is voor mensen die geen eigen huisvesting hebben, maar wel bereikbaar willen blijven voor bijvoorbeeld overheid, zorgverzekering en eventuele uitkeringsinstantie. Denk onder andere aan zogenaamde bankhoppers, buitenslapers, vakantieparkbewoners en mensen die na een scheiding achterblijven zonder huisvesting.

Onze fractievoorzitter Lilian Haak was hier ook bij en heeft samen met Rik Dolje van PvdA Apeldoorn inzicht gekregen in de problemen waar deze doelgroep tegen aanloopt.

Het grootste probleem is het op de juiste manier informeren van mensen die door omstandigheden thuisloos worden. Iemand kan (onverwacht en) ongewild thuisloos worden door bijvoorbeeld een scheiding of een woningcorporatie die iemand uit de woning zet. Zonder vast huisadres kan er geen uitkering aangevraagd worden, kun je niet werken, niet stemmen en kun je ook geen uitkering aanvragen.

Daarbij spreekt het voor zich dat mensen die in deze situatie zitten, vaak veel stress kunnen ervaren. Vanuit de wetenschap weten we dat een mens in stress meestal niet de beste keuzes maakt. Als gevolg van zo’n ingrijpende gebeurtenis kunnen problemen zich in een snel tempo opstapelen. Een snelle en integrale aanpak is in een situatie als deze van essentieel belang.

Om die reden hebben Rik en Lilian daarom de volgende schriftelijke vragen bij het college van B&W ingediend: schriftelijke vragen.
Het college zal binnen 4 weken antwoorden.