Een begroting voor de toekomst!

Een begroting voor de toekomst!

Donderdagavond 10 november was er de bespreking van de meerjarenprogrammabegroting (MPB, downloadlink). De MPB is een omvangrijk document waarin de gemeente aan de gemeenteraad vertelt wat ze de komende jaren met het geld kan gaan doen. Natuurlijk wil iedere partij dat geld en aandacht wordt gegeven aan hun belangrijkste onderwerp, bijvoorbeeld lastenverlaging of woningbouw.

WijApeldoorn is net als vele partijen erg tevreden over deze MPB. Dat is ook logisch, want er was genoeg geld te verdelen en dan is het makkelijker om je wensen te laten vervullen dan als ieder dubbeltje omgekeerd moet worden. Al dat geld is vooral bijeengebracht door belastingen die betaald zijn door de inwoners. WijApeldoorn en vele andere partijen waren daarom van mening dat een flink stuk van dat geld gewoon weer terug moest naar de inwoners. Wij zijn dan ook erg blij dat het gezamenlijke amendement om € 100,- aan iedere inwoner terug te geven, is aangenomen. Ook is er besloten om te kijken of we minder belastingen kunnen heffen de komende jaren.

WijApeldoorn had ook een drietal punten waar zij zelf extra aandacht voor wenste. Onze motie om iets te doen aan de problematiek van de afvalstort bij de ondergrondse afval containers is unaniem aangenomen. En ook onze motie om vaart te maken met open en eerlijk informatie te geven over smart-city is aangenomen.

Onze motie dat er meer aandacht moest zijn voor obstakels op het voetpad zodat mensen in een rolstoel of met een rollator niet gehinderd worden, werd niet meteen goed begrepen. Maar na de mondelinge toelichting was er herkenning te horen binnen de raad en het college en ook op dat gebied gaat zeker iets gebeuren.

Alles bij elkaar een mooie MPB, maar er was ook geld te besteden! Over drie jaar zou dat wel eens anders kunnen zijn. Daarom heeft WijApeldoorn er ook op gewezen dat na 7 vette jaren, ook 7 magere jaren kunnen volgen en het slim is om ook daar op voorbereid te zijn.