‘Niet alleen in nota’s denken.’

‘Niet alleen in nota’s denken.’

Dat de ontwikkelingen in de Apeldoornse binnenstad veel mensen bezighouden bleek tijdens de eerste Centrum Top van de politieke beweging WijApeldoorn op dinsdag 19 maart 2024.

In een vol ACEC hoorden de negentig aanwezigen bijdragen van zeer diverse aard. De bruisende filmische aftrap van kunstenaar River Roest, die vooral de ‘treurboel’ etaleerde, maakte al gelijk de tongen los. Een onderneemster van de Beekstraat (‘de leukste winkelstraat van Apeldoorn’) hield een pleidooi om ook ‘de leuke kanten van het winkelen in Apeldoorn te laten zien’.

Retailer Peter Rijkers (Oxener) benadrukte dat de Apeldoornse binnenstad de laatste jaren ‘hardere klappen’ had moeten opvangen dan de meeste andere grote gemeenten. Hij en veel andere ondernemers vonden dat er ‘onvoldoende gehandeld’ was. Met mede als gevolg dat er (te) ‘weinig bezoekers van buiten’ de binnenstad frequenteren. Grote zorgen waren er vooral ook over de mobiliteit en de bereikbaarheid van de binnenstad. De plannen om de binnenstad verder autoluw te maken door op drie plekken ‘knippen’ aan te brengen kregen de nodige kritiek.

Publicist Arnold Zweers gaf aan dat de eerste knip in de Kanaalstraat niet voor niets na enkele weken weer ongedaan gemaakt was.

Larissa van der Vlist (de Paris, Spicebrush en ‘binnenkort nog een heel mooi restaurant’) gaf mede vanuit Horeca Nederland aan dat ‘we niet moeten blijven hangen in het negatieve’.

Vertegenwoordigers van verenigingen van eigenaren aan de Brinklaan en het Beekpark benadrukten net als Saffira van Raaij (Jongerenraad Apeldoorn) aan dat er het nodige mis is met de sociale veiligheid en dat het er met het groeien van de stad ‘niet beter op wordt’.

Er werd, onder andere door Ben Mouw, kritiek geuit op het voornemen om de afstand tussen de haltes van het openbaar vervoer en de binnenstad te vergroten.

Centrummanager Marco Bod zag een ‘bruisende binnenstad’ voor zich die nu ‘under construction’ is. Over dertig jaar zou de stad er, ook door de stadsparken en de nieuwe woningen, anders uitzien. De focus is gericht op ‘meer bezoekers en meer bestedingen’.

In zijn afsluitende slotwoord omarmde WijApeldoorn-raadslid Martin Maassen die gedachten, maar benadrukte hij ook het belang van de inwoners: ‘we gaan in en rond de binnenstad heel veel woningen bouwen. We krijgen een ‘lerend district’ met de nodige onderwijs- en studiefaciliteiten. Ook die ontwikkelingen kunnen ‘”het dorp uit mijn jeugd” veranderen in een groene, ook economisch bloeiende binnenstad’. Daarvoor moeten we niet alleen ‘in nota’s denken’ maar ook de snel veranderende werkelijkheid met durf en realiteitszin tegemoet treden.

Met alle prikkelende bijdragen van de aanwezigen togen ook de aanwezige vertegenwoordigers van VVD, CDA, 50+, Partij door de Dieren, WijApeldoorn en wethouder Nick Derks geïnspireerd huiswaarts.

Klik hier voor de reportage door Samen1.

(foto’s: Sazime Diler en Andrea Ooms)