WijApeldoorn kijkt terug op een succesvolle beschouwing MPB

WijApeldoorn kijkt terug op een succesvolle beschouwing MPB

Op 11 november 2021 is door de Gemeenteraad van Apeldoorn de Meerjaren programma begroting vastgesteld voor de periode 2022 – 2025. WijApeldoorn kijkt terug op een succesvolle vergadering waar we als fractie kritisch konden zijn en goed met elkaar konden debatteren waarna de begroting kon worden vastgesteld.

Ondersteuning van onze minima in moeilijke tijden

WijApeldoorn is erg blij met de behaalde resultaten om onder andere onze minima te kunnen ondersteunen in deze lastige tijd. Enerzijds komt dit doordat WijApeldoorn en PvdA na debat voor stemden om een eenmalige extra tegemoetkoming van € 25,- voor de mensen met recht op regelrecht op de stadspas ter beschikking te stellen. Mede door ons voor stemmen behaalde dit voorstel een nipte meerderheid in de raad. Anderzijds zijn we erg tevreden met de toezegging van het College van Burgermeester en Wethouders om te ondersteunen bij hen die letterlijk in de kou komen te zitten omdat ze de energielastig niet meer kunnen voldoen. Hoewel het erg lastig is om te achterhalen wie dit dreigt te overkomen en in welke mate heeft het college beloofd zich hard te maken en in te zetten om deze mensen te ondersteunen. We zijn erg blij dat Wethouder Cziesso deze oprechte intentie heeft uitgesproken.

Verder is WijApeldoorn tevreden met de bespreking van onze motie over Sustainable Goals. Wij begrijpen dat de inhoud hiervan niet 1-2-3 te realiseren is. De wens om het uit te voeren is er echter wel. De komende coalitieperiode zal dit een rol spelen.

Onze motie over “Samenwonen op proef” kon op een warme reactie van de wethouder rekenen. Wij zijn blij dat dit goed ontvangen is. Een toezegging van een wethouder is waardevoller dan gekibbel in de raadszaal. Het college van Burgermeester en Wethouders gaat de proef die hiervoor loopt in Tilburg nauwlettend in de gaten houden en geeft de raad hierover een terugkoppeling.

WijApeldoorn is blij met de goede samenwerking in de raad die Apeldoorn kenmerkt en hoopt dat deze samenwerking zich de komende periode voortzet.