Recht van interpellatie

Recht van interpellatie

Gemeenten hebben een dualistische bestuursvorm. Dit betekent dat de rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders gescheiden zijn. Het college bestuurt de gemeente, maar de gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente en vertegenwoordigt de inwoners. Hierbij bepaalt en bewaakt de gemeenteraad de beleidsmatige en financiële grenzen voor de uitvoering door het college.

Om de rol als gemeenteraad te kunnen vervullen, hebben raadsleden verschillende wettelijke instrumenten tot hun beschikking. Waaronder: Recht van interpellatie. Zoals wij deden tijdens de raadsvergadering van donderdag 4 april 2024. Bekijk hier de terugblik: Samen1 op YouTube.

Maar wat betekent dat?
Bij een interpellatie kan een raadslid het college bevragen over een punt dat niet op de raadsagenda staat. Het verschil met actualiteitsvragen of vragen in het vragenuurtje is dat ook andere raadsleden dan de interpellant deel mogen nemen aan de sessie. Het is allemaal wat interactiever dus. Voor WijApeldoorn telt zwaar dat collegeleden vragen beantwoorden en verantwoording afleggen op de plek waar dat in de eerste plaats hoort: de raadzaal.

Elk individueel raadslid kan verzoeken om een interpellatie, maar de raad als geheel bepaalt of de interpellatie wordt toegestaan. In Apeldoorn beslist de meerderheid van de raad of er een interpellatie mag komen (in de Tweede Kamer is dat 20% van de zetels).

Hoe de interpellatie in Apeldoorn wordt toegepast, is uitgewerkt in het reglement van orde van de gemeenteraad. Belangrijk is dat we op deze manier niet alleen vragen stellen, maar ook met elkaar het politieke debat kunnen aangaan.

bron: VNG