Ziek in de bijstand

Ziek in de bijstand

De WijWegWijsDienst kreeg meerdere vragen over het probleem dat er een onderscheid zit tussen mensen die arbeidsongeschikt zijn en een bijstandsuitkering ontvangen en arbeidsongeschikten die een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen.

Terwijl je zou denken: “ziek is ziek”, ervaart men verschil. Dit verschil is vaak het gevolg van een beslissing door een ambtenaar lang geleden. Hierdoor kunnen arbeidsongeschikten in de bijstand geen aanspraak maken op bepaalde regelingen en tegemoetkomingen, terwijl deze wel beschikbaar zijn voor arbeidsongeschikten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

De WijWegWijsDienst is erin gedoken en heeft dit probleem voorgelegd aan de fractie. Daar zijn deze schriftelijke vragen uit gekomen die afgelopen vrijdag zijn ingediend: ziek in de bijstand. We zijn benieuwd naar de antwoorden en blijven ons inzetten voor dit onderwerp.